Polityka prywatności


Witaj

Na tej podstronie dowiesz się w jaki sposób przetwarzamy informacje, w tym Twoje dane osobowe, które uzyskujemy w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszego Serwisu: HTTPS://WWW.WUKOPOZNAN.COM/, ale również kiedy kontaktujesz się z nami za pomocą skrzynki elektronicznej lub telefonu kontaktowego.

INFORMACJE OGÓLNE

Pierwsza ważna informacja – administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest Robert Kulza, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Robert Kulza, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Polna 37, miejscowość Borówiec, 62-023 poczta Gądki, NIP 6172076587, REGON 300988189.

Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych przetwarzaniem Twoich danych, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: biuro@wukopoznan.com.

Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale w pewnych sytuacjach konieczne, np. w przypadku chęci skontaktowania się z nami, czy zawarcia umowy. W powyższych sytuacjach niepodanie przez Ciebie danych osobowych uniemożliwi nam kontakt z Tobą lub zawarcie umowy.

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia mają następujące znaczenie:

SerwisHTTPS://WWW.WUKOPOZNAN.COM/;

usługi – każda usługa świadczona przez Roberta Kulzę, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

umowa – każda umowa zawierana przez Roberta Kulzę, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Operator Serwisu – LH.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (NIP 7831711517)

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ PODSTAWA PRAWNA ICH PRZETWARZANIA

Twoje dane, w tym dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Zapewnienia możliwości prawidłowego wyświetlania treści i grafik, znajdujących się na Stronie Internetowej;
 2. Prowadzenia działań reklamowych i marketingowych, dotyczących świadczonych usług;
 3. Odczytywania i odpowiadania na komentarze/opinie, które zamieszczasz na Serwisie.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w celach opisanych powyżej jest nasz prawnie uzasadniony interes, w myśl przepisów RODO.

Twoje dane, w tym dane osobowe, są również przetwarzane w następujących celach:

 1. Kontakt mailowy lub telefoniczny
  Kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego i/lub poczty elektronicznej i/lub numeru telefonu kontaktowego, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi Twojej wiadomości, w tym w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z chęci zainicjowania z nami kontaktu.
 2. Zawarcie umowy
  Zlecając nam do wykonania usługę musisz podać nam swoje dane osobowe niezbędne do jej wykonania, m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres wykonania usługi. Jeżeli usługa ma zostać wykonana w ramach prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej musisz podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Podane przez Ciebie dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-maila lub telefonicznie zostaną zapisane w bazach administratora oraz na protokole wykonania usługi. Oprócz danych osobowych przechowywane są również inne dane usługi takie jak data zlecenia usługi, data wykonania usługi, przedmiot usługi, wartość wynagrodzenia oraz wybrany sposób płatności.
  Jeżeli w związku z zawartą umową, wystawiamy Ci dokument księgowy, w szczególności fakturę, to przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do jego wystawienia. Wszystkie wystawione dokumenty księgowe stanowią część dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane, w tym także dane osobowe będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres wymagany przez przepisy prawa.
  Przetwarzanie danych osobowych w takim przypadku jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia innych działań na Twoje żądanie jeszcze przed zawarciem umowy ((podstawa prawna).
  Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane z uwagi na obowiązki, nałożone przepisami prawa, np. prawa podatkowego. Wówczas, podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  Ponadto, podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku dochodzenia roszczeń lub podjęcia obrony przez administratora jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 3. Pracownicy lub inne osoby współpracujące w ramach umowy
  Jeżeli jesteś pracownikiem lub osobą współpracującą z podmiotem, który zamierza zawrzeć umową lub ją zawarł, wówczas podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak wykonanie umowy oraz ewentualna możliwość dochodzenia roszczeń lub podjęcia obrony przez administratora.

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane, w tym dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, m.in.:

 1. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa unijnego lub prawa polskiego;
 2. bankom lub innym instytucjom finansowym, w celu niezbędnym do obsługi płatności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy;
 3. podmiotom świadczącym usługi IT, w tym Operatorowi Serwisu;
 4. biurom rachunkowym świadczącym usługi finansowo-księgowe;
 5. kancelariom prawnym;

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane, w tym dane osobowe są przetwarzane przez okres posiadania przez administratora prawnie uzasadnionego interesu do ich przetwarzania. Ponadto,:

 • w przypadku kiedy korzystasz z Serwisu Twoje dane będą przetwarzane przez okres korzystania przez Ciebie z Serwisu oraz przez okres przechowywania na Twoim urządzeniu plików cookies, wykorzystywanych w ramach Serwisu;
 • w przypadku kiedy kontaktujesz się za pomocą formularza kontaktowego lub adresu mailowego lub telefonu kontaktowego, Twoje dane będą przetwarzane przez okres trwania kontaktu pomiędzy nami oraz po jego ustaniu przez okres archiwizacji danych przez administratora;
 • w przypadku zamieszczenia komentarza/opinii na Serwisie, Twoje dane będą przetwarzane przez okres jaki komentarz/opinia będzie widoczna na Serwisie;
 • w przypadku zawarcia umowy Twoje dane będą przetwarzane przez okres wykonania umowy oraz po jej zakończeniu lub rozwiązaniu (w jakikolwiek sposób i z jakiejkolwiek przyczyny) do upływu terminów wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz do upływu terminów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego oraz przepisów o archiwizacji dokumentów.

TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w sposób niezgodny z prawem.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies
 2. Pliki cookies (tzn. „ciasteczka”) lub inne podobne technologie, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • optymalizacji procesu korzystania z Serwisu, pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników z Serwisu. Dają one możliwość ulepszania struktury i zawartości Serwisu oraz umożliwiają prawidłowe korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji Serwisu;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 4. Wchodząc na Serwis wyświetlona zostanie informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie przez Ciebie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Pamiętaj, że często oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies lub zmianę ustawień plików cookies w Twojej przeglądarce. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 5. Musisz pamiętać, że wyłączenie lub zmiana ustawień plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu z Serwisu.
 6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika Serwisu lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

LOGI SERWERA

Informacje o niektórych zrachowaniach użytkowników Serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania;
 • czas wysłania odpowiedzi;
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http;
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
 • informacje o przeglądarce użytkownika;
 • Informacje o adresie IP.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwerem.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami: